top of page

התחרות על שם פאול בן חיים 2024

נא מלאו את טופס ההרשמה וטופס היצירות הישראליות שנבחרו במלואם

טפסי הרשמה יתקבלו עד 25.12.2023, י"ג בטבת תשפ"ד בשעה 20:00

חשוב!!  

לפני שאתם שולחים אלינו את טפסי הרישום יש לוודא ש:
- קראתם את התקנון לפני מילוי טופס הרישום. לעיון בתקנון לחץ כאן

- מילאתם את טופס הרשמה למתחרה בדף זה 

- מילאתם את טופס היצירות שבחרתם, בדף זה עם תזמון לכל יצירה

- שלחתם המלצות למייל- noar.music.israel@gmail.com

- צירפתם דמי רישום בהתאם למפורט בתקנון התחרות.
- טופס הרשמה חסר ו/או פרטים חסרים בטופס ו/או העדר תשלום
יגרמו לפסילה אוטומטית של המועמדות

טופס הרשמה למתחרה

בחלקו התחתון של הטופס עליכם למלא את היצירות הישראליות שנבחרו
שימו לב למלא את כל הפרטים הבאים: שם היצירה, שם המלחין/ה, משך היצירה, לזמרים/ות: שם כותב הטקסט ו/או שם כותב הליברטו באריות.

 אנא מלאו את כל הסעיפים בטופס. טופס הרשמה חסר ו/או פרטים חסרים בטופס ו/או העדר תשלום יגרמו לפסילה אוטומטית של המועמדות

היצירות הישראליות שנבחרו חובה למלא את שם היצירה, שם המלחין/ה, משך היצירה,
לזמרים/ות: שם כותב הטקסט ו/או שם כותב הליברטו באריות.

נא וודא/י כי ציינת בכל יצירה את שם היצירה, שם המלחין/ה, משך היצירה,
לזמרים/ות: שם כותב הטקסט ו/או שם כותב הליברטו באריות


במקביל לשליחת טופס ההרשמה ופירוט היצירות יש לשלוח המלצות למייל noar.music.israel@gmail.com   

טופס ללא פירוט כמתבקש, ייפסל!!!!

לשאלות נפוצות לגבי התחרות לחץ/י כאן

תודה, הטופס שלך התקבל

הנני מאשר שידוע לי, שאם לא ביצעתי את כל הסעיפים הבאים, ההרשמה שלי תיפסל.
bottom of page