top of page

מכתבי תודה

"אבקש להביע את תודתנו העמוקה על הזכות שהענקתם לנו... הכלים
והצלילים יצרו שילוב, חיבור, שפה מיוחדת בין הילדים, והעניקו נופך
מיוחד ובלתי נשכח."
בנימין חן, פנימיית נווה יהודה, נס ציונה

"פרויקט זה טמן בחובו רווח מוסרי וחברתי הן לילדי רננים והן לילדי הקהילה.
המפגש המשותף סביב מוסיקה יצר מקום נקי למפגש בין עולמות שונים."
דותן, פנימיית רננים, זכרון יעקב

bottom of page